• Heading
    Renhold
    Kantine
    VAKTMESTER
    Stadion
    Renhold 2
Vår hoved forretnings ide er å dekke behovet for ett rent arbeids og produksjons miljø!

Vi har ved å ansette Rita Hustad nå kompetanse på å drifte
kantiner og tilbyr derfor slike tjenester på lik linje med våre
renholds tjenester.
Vi tilbyr og enkle vaktmester tjenester der det faller naturlig.
Møre Drift & Renhold as er godkjent av myndighetenes
godkjenningsordning for renholds bedrifter. Alle våre

medarbeidere er pent uniformert og bærer ID kort utstedt av Arbeidstilsynet .

Prosjekt "Tilhørighet"

Vi har tro på samarbeid på tvers av fastsatte rammer.
Alle som kjøper MFK sesongkort støtter også KBK.

Ved å hjelpe hverandre kan vi sammen nå nye høyder.
Det er mye av vår filosofi også når det gjelder vår profesjon.

Vi tilbyr våre tjenester over hele landet, men ønsker også å gi noe tilbake til lokalsamfunnet.
Derfor støtter vi  "PROSJEKT TILHØRIGHET"